Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace o projektu

6. 1. 2010

 

Odborná příprava First responder 17.11.2012 

V sobotu 17.11.2012 proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice SDH Halenkov školení v poskytování základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Školení opět proběhlo pod odborným vedením náměstka ředitele ZZS MUDr. Doriana Pfeifera. Nejdříve si členové jednotky zopakovali teorii, poté následovla praktická zkouška va dvojicích za použití defibrilátoru i bez něj.

Přístroj AED je součástí výbavy zásahového automobilu, který naše jednotka získala v rámci projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic". Foto ZDE

Pátrání po pohřešované osobě ve Velkých Karlovicích 25.9.2012

V úterý 25.9.2012 v 15:58 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k pátrací akci po pohřešované osobě v obci Velké Karlovice. 

Jednotka vyjela s vozidly Mitsubishi L200 a terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman. Nejprve se zastavila na obvodní oddělení policie ČR v Karolince, kde  proběhla porada jednotek (Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a HZS Vsetín). Po předání informací od velitele zásahu (VZ) se jednotky přesunuly do prostoru u hotelu Pod Javorem ve Velkých Karlovicích, kde byl proveden nástup a rozdělení do pátracích skupin.

Pátrací akce byla zahájena v 16:43. Již v 16:54 byla od JSDH Karolinka předána informace o nalezení nezraněné pohřešované osoby. VZ poté pátrací akci ukončil a jednotky se vrátily zpět na své základny. 

Požár lesa v Janové 22.9.2012

V sobotu 22.9.2012 v 15:44 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru lesa v obci Janová. 

Jednotka vyjela na místo události nejdříve vozidlem CAS 32 T 148, poté byla jednotka posílena vozidlem Mitsubishi L 200. Na místě prováděla kyvadlovou dopravu vody s cisternou TATRA 148 a zbylá část jednotky zasahovala při hašení požářiště u útočných proudů zasahujících jednotek. 

Pálení klestí na hřebeni Javorníků v oblasti Portáše 19.8.2012

V neděli 19.8.2012 v 11:40 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru lesa na hřeben Javorníků nad hotelem Portáš v oblasti Stolečného vrchu (962 m.n.m).

Jednotka vyjela na místo události vozidlem Mitsubishi L200 v 11:43 a terénní čtyřkolkou. Po příjezdu na místo události v 11:55 bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení klestí na zhruba 10 ohniscích v hustém lesním porostu. V době příjezdu již na místě události zasahovali dříve povolaní hasiči SDH Nový Hrozenkov s cisternou TATRA 148.

Jednotka SDH Halenkov zahájila hasební zásah jedním vysokotlakým proudem nejprve v horní části lesa nad ohništěmi, poté vozidlo Mitsubishi přejelo na sjezdovku u lesa a hasební zásah pokračoval dál v dolní části lesa. Během hasebních prací přijela ještě další povolaná jednotka HZS Vsetín s vozidlem CAS 24 TATRA 815. Jednotlivá ohniště byla společným zásahem uhašena a jednotky se poté vrátily na své základny. 

Místo události ZDE, foto ZDE

Tragická DN traktoru v Břatřejůvce 16.8.2012

Ve čtvrtek 16.8.2011 v 14:16 byla jednotka SDH Halenkov povolána k dopravní nehodě traktoru do údolí Bratřejůvka. 

Jednotka vyjela na místo události v 14:18 vozidlem RZA Mitsubishi L200 a poté vozidlem CAS 24 LIAZ 101. Vozidlo RZA přijelo na místo události přímo pod svah, na kterém došlo k nehodě. Vozidlo CAS zůstalo vzhledem nesjízdému terénu na údolní komunikaci cca 250 m od události.

Ihned po příjezdu jednotky byl proveden průzkum místa nehody. Bylo zjišteno, že při sečení trávy došlo k převrácení traktoru, přičemž v traktoře zůstal zaklíněn řidič. Řidič však bohužel již nejevil známky života, protože utrpěl devastující zranění hlavy a pravé ruky.

Postupně na místo události přijížděly další povolané jednotky a složky IZS: ZZS Vsetín, PČR Karolinka, HZS Vsetín a jednotka hasičů Karolinka město.

Hasiči provedli opatření proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Poté bylo předáno místo nehody policii ČR, která provedla další šetření příčiny nehody. Po ukončení šetření bylo provedeno vyproštění těla řidiče. K nadzvižení části kabinového prostoru traktoru, kde zůstala zaklíněna část těla řidiče, byl použit kombinovaný vyprošťovací nástroj Lukas LKE 55, poté bylo tělo řidiče vytaženo.

Vzhledem k nesjízdnému terénu a vzdálenosti od údolní komunikace, byla ještě před zahájením vyprošťování povolána terénní 4kolka Polaris Sportsman s přívěsným evakuačním vozíkem. Tato technika pak převezla tělo řidiče do údolí k vozidlu pohřební služby. 

Článek HZS Zlín ZDE.

Foto ZDE, video z odtažení traktoru ZDE, místo události ZDE

Nenahlášené vypalování slámy na 3 polích v Halenkově 6.8.2012

V pondělí 6.8.2012 v 19:47 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru polního porostu v obci Halenkov. Jednotka vyjela na místo události vozidly Mitsubishi L 200 a CAS 24 LIAZ 101. 

Místo události bylo obtížně vyhledatelné, jednotka proto nejprve jela do údolí Lušová na adresu oznamovatele udanou v poplachové SMS. Zde kontaktovala oznamovatele, který upřesnil místo události –lokalita se nacházela na protější straně údolí Lušová, a to v místní části Na Kopci. Z místa oznamovatele však již nebyl na místě události zpozorován žádný požár ani kouř. Místo události proto jela prozkoumat jednotka vozidlem Mitsubishi L200.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že zde někdo prováděl nenahlášené pálení slámy na 3 polích o rozměrech cca 20 x 60 m, 7 x 35 m a 7 x 45 m. Osoby, které prováděly vypalování, se nepodařilo zajistit. Vypalovaná plocha byla již kompletně vyhořená a nehrozil žádný další vznik požáru. Jednotka SDH Halenkov proto povolala jednotku HZS Vsetín, která vyčkávala v záloze v údolí Lušová, na místo události k zadokumentování události. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE,  místo události ZDE

Požár kůlny v Karolince 1.8.2012

Ve středu 1.8.2012 ve 23:47 byla jednotka SDH Halenkov byla povolána KOPIS Zlín k požáru nízké budovy do Karolinky. Jednotka vyjela na místo události   ve 23:52  vozidly RZA Mitsubishi L200 a CAS 24 LIAZ 101.

V době příjezdu naší jednotky již na místě události zasahovala jednotka hasičů Karolinka. Jednotka provedla doplnění hasební vody z vozidla CAS 25 LIAZ 101 do CAS 32 TATRA 815 (Karolinka) a dále zůstala v záloze na místě události. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Pozn.: Vozidlo  Mitsubishi L200 urazilo vzdálenost 8,1 km za  4,5 minuty. 

Foto ZDE, místo události ZDE

Nácvik transportu zraněné osoby v těžkém terénu s terénní čtyřkolkou 29.7.2012 

V neděli 29.7.2012 jsme si cvičně vyzkoušeli transport zraněné osoby z nepřístupného terénu pomocí terénní čtyřkolky Polaris Sportsman 800 a přívěsného vozíku.

Foto ZDE, video ZDE

Požár rubaniska na hřebeni Javorníků v oblasti Stolečného vrchu 23.7.2012 

V pondělí 23.7.2012 ve 14:50 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru lesního porostu, který se nacházel na hřebeni Javorníků, cca 2 km od hotelu Portáš v oblasti Pod Stolečným vrchem (959 m.n.m) a Frňovské (960 m.n.m) nad údolím Malá Stanovnica. Jednotka vyjela k události vozidly RZA Mitsubishi L200 a CAS 25 LIAZ 101 (pozn. vozidlo CAS 32 TARA 148 bylo tč. mimo provoz). 

Během jízdy na místo události, když jednotka projížděla údolím Vranča, bylo oznámeno z KOPIS Zlín, že se jedná nahlášené pálení a že by na místě nemělo hořet. Jednotka se proto vrátila zpět na základnu.

K požáru byly rovněž povolány jednotky SDH Nový Hrozenkov a SDH Karolinka město. Jednotka  SDH Karolinka jela prověřit místo události. Na místě bylo zjištěno, že se je zde požárem zasažena plocha 50 x 50 m. Jednotka ihned zahájila hasební zásah z vozidla RZA Mitsubishi L200 a požádala KOPIS Zlín o opětovné povolání jednotek SDH. Ze stanice HZS Vsetín byla vyslána technika JEEP Cherokee a lesní speciál Renault Camiva.

Na místo postupně dorazila  technika CAS 32 Tratra 148 SDH Karolinka a Nový Hrozenkov, RZA Mitsubishi L200 a terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman 800 SDH Halenkov (CAS 25 LIAZ 101 již zůstala na základně) a HZS Vsetín JEEP Cherokee a Camiva.

Postupně se požár podařilo lokalizovat, hasební voda byla na požářiště dopravována kyadlově z Nového Hrozenkova. Likvidace požáru byla provedena v 17.32. Na místě zůstala jednotka SDH Nový Hrozenkov na dohlídání požářišě, ostatní jednotky se vrátily zpět na základnu.

Článek tiskového mluvčí HZS ZLK Libora Netopila k události ZDE.

Místo události ZDE, foto ZDE

Požár osobního automobilu a pergoly v Dinotici 22.5.2012 

V úterý 22.5.2012 v 2:23 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru osobního automobilu do obce Halenkov, údolí Dinotice. Jednotka vyjela k události vozidly RZA Mitsubishi L200 a CAS 32 TATRA 148.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je požárem zasažen již celý automobil a i přístřešek – pergola, pod kterým bylo vozidlo zaparkováno. Ihned byl zahájen z vozidla RZA hasební zásah použitím jednoho vysokotlakého proudu a po příjezdu vozidla TATRA 148 CAS 32 byl nasazen další útoční proud „C52“. Z vozidla CAS 32 bylo rovněž nataženo dopravní vedení, které sloužilo k doplňování vozidla RZA hasební vodou.

Během hasebního zásahu postupně přijížděly další povolané jednotky v pořadí SDH Nový Hrozenkov, Karolinka a HZS Vsetín, které se poté částečně zapojili do hasebních prací. Po likvidaci pořáru se jednotky vrátily zpět na základnu.

Foto ZDE, video ZDE, místo události ZDE

Slavností svěcení CAS Mercedes Unimog ve Štiavniku 5.5.2012

V sobotu 5.5.2012 jsme zúčastnili slavností svěcení CAS Mercedes Unimog ve Štiavniku. Foto Oslavy svátku Sv. Florián ZDE

Požár lesního porostu v Huslenkách Hrachovečku 4.5.2012 

V pátek 4.5.2012 v 4:25 byla naše jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu do obce Huslenky v oblasti údolí Hrachoveček a Běličné. 

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Misubishi L200 a CAS24 LIAZ 101. Vyhledání místa události bylo vzhledem k husté mlze komplikované a trvalo cca 10 minut. Nakonec místo události pomohli vyhledat lesní dělníci, kteří požár také objevili a navedli jednotku s vozidlem RZA Mitsubishi L200 přímo k požářišti. Cisternová vozidla CAS 24 LIAZ SDH Halenkov  a CAS 24 Tatra 815 HZS Vsetín musela být ponechána vzhledem k nesjízdnému terénu v záloze cca 200 metrů od požářiště. Jednotka provedla z vozidla RZA Mitsubishi L200 hasební zásah vysokotlakým proudem a použitím cca 220 litrů hasební vody požár lokalizovala. Poté byla z vozidla CAS 24 Tatra 815 HZS Vsetín doplněna hasební voda do vozidla RZA a následně byl druhým zásahem z vysokotlakého proudu požár zlikvidován. 

Místo události ZDE. Foto ZDE

Požár lesa v Novém Hrozenkově - Vranči 30.4.2012 

V pondělí 30.4.2012 v 17:53 byla jednotka SDH Halenkov povolána do obce Nový Hrozenkov, údolí Vranča k požáru lesa. 

Jednotka vyjela na místo události postupně vozidly RZA Mitsubishi L200, TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 24. Místo události bylo obtížně lokalizovatelné, vozidlo Mitsubishi projelo trasu až do údolí Malá Vranča. Místo události nalezla jednotka SDH Karolinka město, která z vozidla RZA Mitsubishi L200 začala ihned provádět hasební zásah. Na místo přijela ještě CAS 32 TATRA 148 SDH Halenkov, která se rovněž zapojila do hasebního zásahu. Další vozidla zůstala na začátku údolí a nebyla na místo události již povolána vzhledem k obtížné přístupové komunikaci a dostatečné zásobě hasební vody. Zásahu se rovněž zúčastnila i jednotka SDH Nový Hrozenkov. 

Místo události (přibližně) ZDE, foto ZDE

Požár lesa v údolí Břežitá 28.4.2012

V sobotu 28.4.2012 v 17:20 byla povolána jednotka SDH Halenkov k požáru lesa do údolí Břežitá. 

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a TATRA 148 CAS 32 v 17:25. Vozidlo Mitsubishi přijelo na místo události již za 4 minuty, Tatra v 17:34. Na místě události v době příjezdu  zasahovaly jednotky SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín. Požárem byla zasažena plocha cca 50 x 120 metrů na prudkém svahu pod horou  Kyčera nad Boroškou (808 m). Jednotka se zapojila do hasebního zásahu pomocí jednoho proudu "D". Jednotka se po likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu. 

Místo události ZDE, foto ZDE

Požár trávy v Halenkově, údolí Bratřejůvka 3.4.2012

Rychlý hasební zásah s vozidlem RZA Mitsubishi L200 zabránil rozšíření požáru do přilehlého lesa. 

V úterý 4.3.2012 v 13:33 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru travního porostu v Halenkově, údolí Bratřejůvka. 

Na místo události vyjela vozidla RZA Mitsubishi L200 s CAS 24 LIAZ 101. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že hoří travní porost o rozloze 50 x 40 metrů a hrozilo, že se požár rozšíří na pozemek osázený mladými stromky. Vozidlo RZA Mistubishi L200 vyjelo až přímo k porostu s mladými stromky a díky rychlému hasebnímu zásahu se požár do mladého porostu nerozšířil. Vozidlo CAS 24 LIAZ 101 bylo ponecháno v záloze na blízké přístupové komunikaci. Přímého hasebního zásahu   v dolní části požářiště  se zúčastnila také jednotka SDH Karolinka město rovněž s vozem Mistubishi L200. Další jednotka z SDH Hovězí prováděla s vozidlem CAS 32 TATRA 148 doplňování vozidel Mitsubishi hasební vodou a na závěr zásahu provedla pokropení plochy zasaženou požárem z otočné lafety. 

Místo události ZDE, foto ZDE.

Výcvik hasičů na Kohúce 14.3.2012

Ve čtvrtek 14.3.2012 proběhl výcvik členů lezeckých skupin HZS Zlínského kraje v lyžařském středisku Kohútka. Členové jednotky SDH Halenkov se výcviku zúčastnili jako figuranti a současně byla prověřena možnost použití techniky pořízené v projektu "Javorníky - ochrana a bezpěčí bez hranic" - terénní 4kolky Polaris Sportsman 800 na sněžných pásech a sněžného skútru Lynx Yeti V-800. Foto ZDE.

Prořezávání hřebenovky Javorníků 27.1.2012

V pátek 27.12.2012 se celkem 15 hasičů z jednotek SDH Halenkov , Nový Hrozenkov a Karolinka zúčastnilo prožeřázávání hřebenovky Javorníků v cca 7 km úseku Portáš (960 m) - Ztracenec (1055 m). Trasa ZDE

Bohatý sněhový příděl nevydržely desítky stromů, které poté popadaly na turisticky velmi frekventovanou část hřebene Javorníků, Kasárna - Kohútka. Protože tyto stromy více než týden znemožňovaly strojní úpravu bežecké trati v tomto úseku, byli jsme požádáni Sport centrem Kohútka o pomoc při zprůjezdnění hřebenovky. 

Hasiči ve svém osobním volnu započali práci na likvidaci polomů v 8 hodin ráno v oblasti Portáše a skončili kolem 15:00 na Ztracenci. Na tomto úseku jsme se museli postupně pa href=ZDEroklestit cca 30 místy, kde stromy a větve překážely průjezdu sněžné rolby. Práci komplikovaly i vysoké závěje, v některých úsecích byla vrstva navátého sněhu cca 2 - 4 metry. 

K dopravě hasičů po hřebeni sloužila technika pořízerná v projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic", a to terénní čtyřkolka Polaris Sportsman 800 na šněžných pásech Tatou 4S  s připojenými svozovými saněmi zn. Favero a sněžný skútr Lynx Yeti V-800 Pro. Při likvidaci polomů také asistovala sněžná rolba ze Sport centra Kohútka. 

Foto ZDE, video ZDE.

Výbuch kotle na pevná paliva v Hrozenkově 21.12.2011 

Jednotka byla dne 21. 12.2011 v 18:47 povolána KOPIS Zlín do obce Nový Hrozenkov k požáru kotelny po výbuchu kotle na tuhá paliva. Jednotka vyjela k zásahu technikou Mitshubishi L200 a CAS 25 LIAZ. 

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k výbuchu kotle na tuhá paliva. Jednotka provedla odvětrání prostoru kotelny pomocí přetlakového ventilátoru a odstranila zbytky hořícího paliva z roštu kotle do kovové nádoby. Po odvětrání prostorů kotelny bylo místo události předáno SDH Nový Hrozenkov na dohlídání. Poté se jednotka SDH Halenkov vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE

Srážka osobního automobilu s vlakem v Lušové 21.12.2011 

Jednotka SDH Halenkov byla dne 21.12.2011 v 10:42 vyslána KOPIS Zlín k železniční dopravní nehodě do obce Halenkov místní části Lušová. Jednotka vyjela k zásahu technikou Mitshubishi L200 a CAS25 LIAZ.

Po příjezdu na místo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě osobního vozu Škoda Felicia a motorového osobního vlaku. Jednotka provedla protipožární opatření - odpojení akumulátoru u osobního vozu, jímání unikající motorové nafty z nezávislého topení motorového vlaku do úkapových nádob, položení sorbčních rohoží a dále prováděla záchranu - pomoc při vystupování starších cestujících z vagonů na železníční násep (5 osob). Jedna osoba,  diabetička, byla z obavy před hypoglykemickým záchvatem převezena vozidlem Mitshubishi L200 do místa bydliště v Novém Hrozenkově. Jednotka dále vyčkala na příjezd hasičů HZSP SŽDC Přerov a poté se vrátila zpět na základnu. 

Foto ZDE, místo události ZDE

Odborná příprava na ZZS Zlín - First responder 3.12.2011 

Členové jednotky SDH Halenkov se dne 3.12.2011 opět po roční přestávce školili v budově  krajského ředitelství ZZS Zlín v poskytování základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). 

Školení probíhalo  pod odborným vedením náměstka ředitele ZZS MUDr. Doriana Pfeifera. První část jednotky se školila dopoledne, druhá polovina členů jednotky byla proškolena v odpoledních hodinách. Každý z účastníků kurzu si prakticky vyzkoušel, jak postupovat v situaci, kdy je na záchranu sám nebo ve dvojici čí trojici. Byl procvičen postup resuscitace s defibrilátorem i bez něj.

Přístroj AED je součástí výbavy zásahového automobilu, který naše jednotka získala v rámci projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic".

Foto ZDE

Požár osobního automobilu v Karolince 18.11.2011 

V pátek 18.11.2011 v 21.52 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru osobního automobilu do města Karolinka. Jednotka dorazila s prvním vozidlem, a to RZA Mitsubishi L200, na 7 km vzdálené místo již za 4 minuty od výjezdu - ve 22:00. 

V době příjezdu již na místě události zasahovala jednotka SDH Karolinka, která požár lokalizovala a následně zlikvidovala. Jednotka SDH Halenkov nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu. Foto ZDE, místo události ZDE

Požár stodoly v Halenkově - Dinotici 11.11.2011 

V pátek 11.11.2011 v 19:10 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru stodoly v halenkovském údolí Dinotice. 

Jednotka vyjela na místo události v 19:12 vozidlem RZA Mitsubishi L200. Další vozidla CAS 25 LIAZ 101 a  CAS 32 TATRA 148  vyrazila v 19:14.

Vozidlo RZA bylo na místě již na 7 minut od vyhlášení poplachu, v 19:17.  I přes rychlý příjezd na 5 km vzdálené místo události, již nebylo prakticky co zachraňovat, z celé stodoly totiž zbyly jen zřícené hořící trosky. Hasební práce se zaměřily na ochranu okolí před žárem z požáru a poté bylo dohašeno požářiště.

Na místo události postupně dorazily jednotky SDH Nový Hrozenkov, Karolinka město a HZS Vsetín.

Foto ZDE, místo události ZDE

Požár dřevěnice v Novém Hrozenkově 19.10.2011

Ve středu 19.10.2011 ve 12:37 byla jednotka SDH Halenkov povolána v požáru dřevěnice v Novém Hrozenkově. Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25.

V době příjezdu na místo události již zde zasahovali hasiči z jednotek SDH Nový Hrozenkov a Karolinka. Hasiči prováděli hasební zásah jedním vysokotlakým proudem z vozidla RZA Mitsubishi L200 SDH Karolinka a jedním proudem C z vozidla TATRA 148 CAS 32 SDH Nový Hrozenkov.

Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích kvůli hustému kouři. K jeho odvětrání bylo nutné použít přetlakovou ventilaci. Přízemí zrekonstruované budovy bylo   požárem i přes rychlý hasební zásah značně poškozeno. Během zásahu byl nalezen uhynulý pes majitele nemovitosti.

Místo události ZDE, foto ZDE

Požár hospodářské budovy v Hovězí 10.10.2011

V pondělí 10.10.2011  v 22.13 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru hospodářské budovy v areálu rybochovné stanice v obci Hovězí.

Jednotka vyjela na místo události v 22.18 vozidlem RZA Mitsubishi L200, následně vozidly LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Vozidlo RZA bylo na místě události již za 5 minut ve 22:23. V době příjezdu již na místě zasahovaly jednotky SDH Hovězí a HZS Vsetín.

Díky rychlému zásahu jednotek SDH Hovězí a HZS Vsetín se podařilo ve velmi krátké době požár lokalizovat a následně zlikvidovat. Jednotka SDH Halenkov zasahovat nemusela, zůstala v záloze na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE.

Pátrání po pohřešované osobě v Huslenkách 8.10.2011

V sobotu 8.10.2011 v 2.55 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k pátrání po pohřešované osobě v obci Huslenky, údolí Kychová.

Po příjezdu na místo události – shromaždiště před domem pohřešovaného, vyčkala na příjezd dalších povolaných jednotek - postupně se dostavily jednotky SDH Hovězí a SDH Huslenky. Po zadání instrukcí a rozdělení pátracích úseků příslušníky PČR bylo pátrání zahájeno. Jednotka SDH Halenkov prováděla průzkum terénu pomocí techniky – terénní 4kolky Polaris Sporstman 800 a RZA Mitsubishi L200 v 3 km úseku hřebene od domu pohřešovaného až po osadu U Čotlů mezi údolími Kychová a Černé. Další členové prováděli průzkum terénu pěšky v úbočí hřebene a potokem Kychová.

 Během pátrací akce byla pomocí telefonického prověřování blízkých osob pohřešovaná osoba vyhledána u svého známého. 

Požár lesního porostu v Hovězí 23.9.2011 

V pátek 23.9.2011 v 15.50 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu do obce Hovězí údolí Hovízky.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Otrávený rybník v Huslenkách 22.9.2011

Ve čtvrtek 22.9.2011 v 13.48 byla jednotka povolána KOPIS Zlín do obce Huslenky, kde došlo v soukromém rybníku k otrávení ryb neznámou látkou.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25. Po příjezdu na místo události prováděli členové jednotky společně s hasiči z jednotek HZS Vsetín a SDH Huslenky odčerpávání vody z otráveného rybníku, aby nedošlo k zasažení a následné otravě v dalším kaskádovitě napojeném rybníku.

Článek tiskového mluvčí HZS Zlínského kraje Ivo Mitáčka ZDE, foto ZDE, místo události ZDE.

Požár lesního porostu v Halenkově údolí Lušová 21.9.2011

Ve středu 21.9.2011 v 14.04 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu v údolí Lušová.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Po přjezdu na místo události členové jednotky  zahájili  hasební zásah. Během zásahu přijely namísto události další povolané jednotky HZS Vsetín s vozidlem Renault Camiva a SDH Nový Hrozenkov s vozidlem TATRA 148 CAS 32. Postupně se podařilo požár zlikvidovat. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE

Záchrana zraněné osoby na hřebeni Vsetínských vrchů 22.8.2011 

V pondělí 22.8.2011 ve 12:25 byla naše jednotka povolána KOPIS Zlín k záchraně zraněné osoby, která se nacházela v těžko přístupném terénu na hřebenových partiích Vsetínských vrchů v oblasti mezi vrcholy Soláň a Tanečnice na červené turistické značce.

Jednotka vyjela na místo události technikou RZA Mitsubishi L200 a terénní 4kolkou Polaris Sportsman 800. Vzhledem k blíže neupřesněnému místu události jela vozidla hledat zraněnou osobu opačnými směry. Vozidlo RZA jelo dle nahlášeného směru Soláň – Tanečnice, 4kolka jela po modré turistické značce z údolí Brodská opačným směrem Tanečnice – Soláň. Na místo události byla rovněž povolána jednotka HZS Vsetín s vozidly VEA Jeep Cherokee a Tatra 815 Terrno CAS 24.

Vozidla RZA Mitsubishi L200, VEA Jeep Cherokee a 4kolka pak postupně projela celou cca 4,5 km dlouhou trasu Soláň – Tanečnice po červené turistické značce místy velmi těžkým terénem (zejm. v oblasti vrcholu Léští), ale zraněnou osobu se nepodařilo nalézt. V tuto dobu ale byl zraněný již v péči záchranné služby. Z důvodu špatného signálu jak mobilní sítě, tak radiové nebylo možné z vozidla ZZS podat upřesňující informace a vyhledávání zraněnného tak ukončit. K upřesnění místa zásahu totiž nepomohla ani intezivní komunikace s oběma operačními středisky - hasičů i záchranné služby.

Je třeba ocenit správné vyhodnocení možností zásahu v těžce přístupném terénu operačním důstojníkem KOPIS Zlín a povolání speciální techniky VEA Jeep Cherokee, RZA Mitsubishi L200 a terénní 4kolky, bez které by jednotky musely provádět vyhledávání pouze pěšky. Pro vozidlo CAS byl terén absolutně nesjízdný.

Foto ze ZDE, místo události ZDE.

Asistence při sjezdu MTB na Razuli 25. - 26.5.2011

Ve dnech 25. a 26.6.2011 jsme  ve spolupráci s horskou službou Beskydy poskytovali zdravotní asistenci  u pohárového závodu MČR ve sjezdu na horských kolech. O zranění nebyla během tréninku ani závodu nouze, pomocí terénní 4kolky Polaris jsme sváželi zraněné jezdce ze sjezdovky.

Foto z pohárového závodu MČR ve sjezdu na horských kolech ZDE

Asistence na závodech ve sjezdu horských kol na Razuli 7. - 8.5.2011

Ve dnech 7. a 8.5.2011 jsme prováděli ve spolupráci se členy horské služby zdravotní dozor při závodech ve sjezdu horských kol -   Moravsko Slovenském DH Cupu. Foto ZDE.

Asistence na Valasšké rally 26.3.2011 

V sobotu 26.3.2011 asistovala jednotka SDH Halenkov na Valašské rally u startu RZ Sanov ve Velké Lhotě. Foto ZDE.

Požár lesa a travního porostu v Janové 12.3.2011  

V sobotu 12.3.2011 ve 22:59 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru lesa v obci Janová nad údolím Hořansko. 

Jednotka vyjela na místo události vozidlem RZA Mistubishi L200 následováno CAS 24 LIAZ 101. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vlivem spadlých drátů elektrického vedení došlo k požáru travního porostu a klestí na prudkém svahu nad údolím Hořansko. Vlivem silného jižního větru požár rychle postupoval nahoru po svahu do přilehlého lesa, kde se dále šířil až na hřebenovou partii. 

 Jednotka ihned započala na místě události s hasebními pracemi pomocí vysokotlakého proudu z vozidla RZA. Nejprve provedla rychlou likvidaci požáru v pravém dolním úseku požářiště, kde hořelo klestí a travní porost. Poté vyjela z údolí po prudkém svahu po lesní komunikaci až na hřebenové partie. Vozidlo RZA se na hřeben dostalo až přímo k ohniskům požáru jako první a jediné z údolí Hořansko. Zde byl z vozidla rozvinut útočný vysokotlaký proud a jeho pomocí bylo zastaveno šíření požáru v jednom úseku požářiště. Na hřebeni již zasahovali hasiči z dalších jednotek a  použitím jednoduchých hasebních prostředků likvidovali jednotlivá ohniska požáru. Vozidlo CAS 24 LIAZ 101 zůstalo dole v údolí. Po stejné trase jako jelo vozidlo RZA se pokoušela dostat na hřeben i TATRA 148 CAS 32 JSDH Jablůnka, ale zůstala stát vzhledem k nesjízdnosti pro CAS cca 100 metrů  nad vjezdem do lesa. Z vozidla CAS JSDH Jablůnka bylo rozvinuto útočné vedení, které tak likvidovalo ohniska požáru v dolní části lesa. Mezitím byla nalezena vhodnější přístupová komunikace z druhé strany hřebene od Vsetína. Touto trasou dojela na hřeben jako první TATRA 148 CAS 32 JSDH Hovězí. Zůstala ale asi cca 200 od ohnisek požáru a bylo nutné k nim rozvinou útočné vedení. Rovněž tato CAS sloužila k doplnění vozidla RZA hasební vodou. Dovoz hasební vody po trase od Vsetína probíhal kyvadlovým způsobem, další TATRA 148 CAS 32 měla v jednom úseku nehodu a sjela z přístupové komunikace. Další cisterna, která dorazila na hřeben byla CAS Renault Camiva HZS Vsetín. Díky dostatku hasební vody se podařilo postupně jednotlivá ohniska zlikvidovat. Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS Vsetín, JSDH Halenkov, Hovězí, Jablůnka, Janová, Ústí, Valašská Polanka a Vsetín město.

Místo události a oblast požáru ZDE, foto ZDE.

Záchrana zraněné osoby - spolupráce se ZZS Vsetín 12.3.2011  

V sobotu 12.3.2011 v 10:43 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín na žádost ZZS Zlín k asistenci při záchraně zraněné osoby do obce Huslenky údolí Kychová - Hluboček

Jednotka vyjela v 10:46 na místo události vozidlem RZA Mitsubishi L200, následováno CAS 24 LIAZ 101 a vzhledem k místu události také terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman 800. 

Místo události se nacházelo v lese cca 550 metrů od komunikace, kde musela zůstat sanitka i CAS 24, vzhledem k nesjízdnému terénu. K místu, kde se nacházel zraněný se dostalo pouze vozidlo RZA, které zde dovezlo osádku ZZS Vsetín a terénní čtyřkolka Polaris. 

Po příjezdu ke zraněné osobě bylo zjištěno, že při řezání větví na stromu došlo k pádu osoby na zem z výšky cca 2,5 metru. Zraněný muž ležel na zemi a na jeho zdravotní stav dohlížela do příjezdu záchranářů další osoba, která u ořezávání asistovala. Zraněný muž byl mírně podchlazený a po odborném vyšetření bylo zjištěno, že má zraněnou pravou nohu. Po stabilizaci jeho zdravotního stavu byl zraněný naložen na vakuová nosítka a transportován k sanitnímu vozidlu. Po odjezdu sanitního vozidla ZZS Vsetín se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE, foto ZDE

Požár přístřešku u rodinného domu v Karolince 11.3.2011  

V pátek 11.3.2011 ve 13:04 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru rodinného domu v Karolince.

Jednotka vyjela na místo události ve 13:07 vozidlem RZA Mitsubishi L200 a CAS 24 LIAZ 101 (ve 13:09). Za 5 minut ve 13:12 bylo vozidlo RZA na místě události, kde již zasahovali hasiči z jednotky Karolinka město. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru přístřešku s krbem a palivovým dřívím, který byl v bezprostřední blízkosti rodinného domu a další menší stavby a hrozilo, že se požár na ně rozšíří.

Před příjezdem hasičských jednotek se majitel domu snažil požár hasit zahradní hadicí, což bylo úspěšné a díky tomu se požár dále nerozšířil. Hasiči z Karolinky rozvinuli jeden vysokotlaký proud a požár zlikvidovali. Díky rychlému zásahu majitele domu a hasičů se podařilo minimalizovat škody způsobené požárem.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Požár střechy rodinného domu v Novém Hrozenkově 1.3.2011  

  V úterý 1.3.2011 v 17:37 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru střechy rodinného domku v Novém Hrozenkově. 

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 (17:40) a CAS 24 LIAZ 101 a na místo události dorazila vozidlem RZA jako první (17:44). Jízdu na místo události usnadnila GPS navigace, která vozidlo RZA přesně dovedla až přímo před dům zasažený požárem.

Již při příjezdu byly vidět na hřebenu střechy v okolí komínového tělesa šlehající plameny. Z vozidla RZA byl rozvinut jeden útočný vysokotlaký proud do podkroví. Díky předcházejícímu zásahu majitelů pomocí hasícího přístroje se zde oheň dále nerozšířil. Bylo ale nutné odstranit část podbití a izolace a pomocí vysokotlakého proudu ochladit střešní konstrukci. Druhý útočný proud zasahoval na hřebenu střechy. Během několika minut se podařilo požár  zlikvidovat. Vozidla CAS musela zůstat díky úzkému průjezdu přístupové komunikace cca 40 metrů od domku. Na místě události dále zasahovaly jednotky hasičů SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Požár trávy v Halenkově údolí Hluboké 28.2.2011  

V pondělí 28.2.2011 ve 14:30 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru suché trávy, který vznikl v Halenkově údolí Hluboké.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 (ve 14:33) a CAS 24 LIAZ  101 (ve 14:35). Jako první přijelo na místo události ve 14:37 vozidlo RZA. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří travní porost o rozloze cca 15 x 40 m. Ihned byl nasazen jeden útočný vysokotlaký proud z vozidla RZA. Vozidlo CAS 24 bylo ponecháno 300 metrů od místa události. Lokalita byla totiž na šikmém promrzlém svahu krytém suchou trávou a hrozilo, že by těžká CAS dostala na kluzkém povrchu smyk a mohla by se převrátit.

Vzhledem k silnému větru hrozilo, že se požár  rozšíří na větší plochu. Díky rychlému hasebnímu zásahu z vozidla RZA se tomu ale podařilo zabránit. Nebýt vozidla RZA Mitsubishi L200, muselo by se rozvinout cca 200 útočného vedení z vozidla CAS 24, což by zahájení hasebního zásahu zdrželo. Na místě události dále zasahovala jednotka hasičů HZS Vsetín.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Vyhledání ztraceného turisty 11.2.2011  

V pátek 11.2.2011 ve 20:43 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín do Karolinky, kde probíhala příprava na vyhledávání pohřešovaného turisty, který se po druhé hodině odpolední ztratil své skupině během turistického přechodu z Kohůtky na Velký Javorník. Od odpoledních hodin po něm pátrali turisté a horská služba, která nalezla mobilní telefon pohřešovaného. Po osmé hodině večer byla s žádostí o pomoc kontaktována policie a hasiči. 

Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události technikou RZA Mitsubishi L200, LIAZ 101 CAS 24 a terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman 800. Během příprav na vyhledávání se pohřešovaný kolem deváté hodiny nahlásil policii, že při tůře zabloudil, ale ve zdraví dorazil do jedné z restaurací v Karolince. Pátrací akce byla poté odvolána.

Události se zúčastnilo cca  osmdesát policistů a hasičů. Povolány byly jednotky HZS Vsetín, SDH Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka - město a Velké Karlovice.

Zpráva por. Mgr. Lenky Javorkové (KŘP Zlínského kraje) ZDE.

Spolupráce se ZZS Vsetín - snesení pacienta k sanitce RZP18.12.2010

V sobotu 18.12.2010 v 19:34 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k technické pomoci v obci Halenkov.

Osádka ZZS Vsetín si vyžádala pomoc při snesení pacienta k vozidlu RZP. Jednotka vyjela vozidlem Mitsubishi L 200, osádkou 1+3. Po příjezdu na místo v 19:40 bylo zjištěno, že si majitel domu při pádu pravděpodobně zlomil kyčel. V době příjezdu jednotky na místě zasahovala 2 členná osádka RZP. Jednotka spolupracovala při zajištění pacienta do evakuační matrace a snesení k vozidlu ZZS. Poté se jednotka vrátila na základnu. 

Technická pomoc - vyprostění autobusu v Dinotici 13.12.2010

V pondělí 13.12.2010 v 15:21 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k vytažení zapadlého autobusu v místní části Dinotice.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mistubishi L200 a CAS 32 Tatra 148. Po průzkumu místa bylo zjištěno, že je možné vytažení autobusu pomocí vozidla CAS 32 Tatra 148, ale hrozilo by poškození spodní části autobusu. Proto byl ještě povolán traktor se sněžnými řetězi. Společným zapojením traktoru a Tatry byl autobus bez poškození vytažen. 

Výcvik v polygonu ve Frýdku a vyprostění automobilu v Bílé 11.12.2010

V sobotu 11.12.2010 se členové jednotky SDH Halenkov zúčastnili výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu výcvikového střediska PO ve Frýdku - Místku.

Při zpáteční cestě jsme si při průjezdu obcí Bílá všimli havarovaného osobního automobilu, které jsme později vyprostili pomocí navijáku. Osádka vozidla měla štěstí a zůstala nezraněna, vozidlo totiž při nehodě vyjelo ze zatáčky a sjelo z meze, přičemž se ještě převrátilo přes střechu a dopadlo zpět na všechna 4 kola. Foto ZDE.

Dopravní nehoda dodávky v Dinotici 3.12.2010

V pátek 3.12.2010 ve 12:16 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě dodávky, která sjela do potoku v místní části Dinotice. Dle informací vozidlo navíc převáželo barvy.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mistubishi L200 a CAS 25 Liaz 101. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že nedošlo k úniku ropných látek do potoku. Během zásahu ještě dorazila na místo události jednotka profesionálních hasičů HZS Vsetín s vozidlem CAS 24 Tatra 815. Po vytažení vozidla zpět na komunikaci se jednotky vrátily na základnu.

Dopravní nehoda traktoru v Huslenkách 6.11.2010

V sobotu 6.11.2010 v 18:00 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě traktoru v Huslenkách.
 
Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a již v 18:10 bylo na místě události vozidlo RZA. Době příjezdu zde zasahovala ZZS Vsetín, která zajišťovala zdravotní péči dvěma zraněným. Jednotka provedla průzkum odstaveného traktoru a zajistila jej proti možnému vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Na místo události se dále dostavila jednotka HZS Vsetín.
 
Během dalších minut bylo zjištěno, že jedním z přihlížejících, je další zraněný člen posádky traktoru. Charakter jeho zranění si rovněž vyžádal zdravotní péči ZZS. Dále bylo zjištěno, že místo nehody se nachází cca 50 m od traktoru a že došlo k poškození plotu rodinného domu, přičemž v této fázi majitelé domu zatajili skutečnost, že vlivem nárazu traktoru došlo i závažnému poškození rohu domu (poškozená část byla zamaskována). Na díru ve zdi domu se došlo až později při opakovaném průzkumu.
 
Poslední nemilou informací bylo zjištění, že posádku traktoru tvořil ještě 4. člen - řidič traktoru. Účastníci nehody, ale tajili jeho identitu a nebyli schopni vysvětlit, kde se řidič nachází. Poté bylo započato v pátrání po pohřešované osobě. Při pátrání byla prohledána i chata, kde byl pohřešovaný ubytován a po konfrontaci s ostatními ubytovanými osobami byla zjištěna identita pohřešovaného. Po několika telefonátech se pohřešovaný ozval a dostavil se na místo události.
 
Místo události ZDE,  foto ZDE, článek tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje mjr. Ivo Mitáčka ZDE.

Požár střechy rodinného domu v Halenkově 29.10.2010

V pátek 29.10.2010 ve 6:56 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru střechy rodinného domu v Halenkově. 

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200, LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že  pod plechovou krytinou došlo k požáru střešní konstrukce. Přístup na střechu usnadnilo lešení, které bylo po celém obvodu domu. Naopak hasební zásah komplikovala plechová krytina, kterou bylo nutné odstranit. Během zásahu přijely na místo další povolané jednotky SDH Nový Hrozenkov s vozidly TARA 148 CAS 32 a AVIA DA 12 a HZS Vsetín s vozidlem TATRA 815 CAS 24. Hasební zásah byl prováděn postupným odstraňováním střešní krytiny pomocí rozbrušovací a motorové pily  za použití tří vysokotlakých proudů. Díky citlivému hasení nedošlo k promočení stropů nad pokoji. Tímto způsobem musela být zajištěna polovina plochy střechy a podařilo se zabránit rozšíření požáru její druhou polovinu. Místo události ZDE,  foto ZDE.

První společný zásah se ZZS Vsetín 4.10.2010

V pondělí 4.10.2010 ve 3:51 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k zajištění svozu pacienta v obci Huslenky Kychová z nepřístupného terénu k sanitnímu vozidlu ZZS Vsetín. 

Obrazek

K povolání jednotky došlo na základě žádosti zasahujícího lékaře ZZS Vsetín, který informoval operační středisko ZZS Zlín o potřebě zajištění svozu pacienta pomocí techniky jednotky SDH Halenkov k sanitnímu vozu, který musel zůstat cca 600 metrů od místa události. Operační středisko ZZS Zlín následně předalo tento požadavek KOPIS Zlín.  

Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události vozidlem RZA Mistubishi L200, pro případ potřeby zůstala v pohotovosti na základně terénní 4kolka Polaris. Vozidlo RZA projelo terénem přímo až k domu pacienta. Na místě předali zasahující lékaři pacienta do vozu RZA a následně byl převezen k sanitnímu vozidlu RLP Vsetín. Místo události ZDE.  

Využití JPO II SDH Halenkov jako first-responderů při nedostupnosti posádky ZZS

 

Hlavní myšlenkou spolupráce je poskytování základní první pomoci pacientům v ohrožení života rychle dostupnými erudovanými týmy nezdravotníků, kteří mohou správným postupem v dané situaci mnohonásobně zvýšit šance pacienta na přežití náhlé příhody.
 
Stěžejní situací je dispečerem ZZS ZK ověřená náhlá zástava oběhu, se zahájenou telefonickou neodkladnou resuscitací ve špatně dostupné lokalitě, kdy je riziko, že odborná zdravotnická pomoc bude poskytnuta s časovou prodlevou. Časový faktor je přitom v tomto případě rozhodující pro další osud pacienta.
 
V rámci různých kampaní jsou nezdravotnické složky IZS nárazově vybavovány automatickými externími defibrilátory (AED), ale bez jednoznačného systému v jejich rozmístění a organizaci. Namátkou mohu připomenout AED ve vozech dálniční policie. Ve Zlínském kraji je to pak vybavení JPO II SDH v Halenkově zásahovým vozidlem Mitsubishi L 200 s AED a zdravotnickým vybavením z fondů EU.
 
Proto navrhuji využití právě této posádky s AED pro poskytování laické neodkladné resuscitace, protože její umístění v relativně rozsáhlém a špatně dostupném regionu je z hlediska osudu pacienta stiženého zástavou oběhu klíčové. Nasazení této jednotky bude možné jen v těchto přesně vymezených situacích:
 
1. dispečer Krajského operačního střediska ZZS ZK identifikuje náhlou zástavu oběhu (NZO) a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR) u pacienta ve spádové oblasti Nový Hrozenkov a na místo vysílá i posádku Rychlé lékařské pomoci (RLP) ze Vsetína
 
a zároveň
 
2. posádka Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) Nový Hrozenkov není k dispozici, nebo její dojezd bude s největší pravděpodobností výrazně prodloužen oproti běžnému stavu.
 
Do budoucna je možno za výše uvedených podmínek zvážit i vyslání jednotky z Halenkova k např. závažným úrazovým krvácením – poranění velkých cév s masivní krevní ztrátou, kde je nutné rychlé zastavení krvácení.
 
Pro efektivní fungování je nutná správně vycvičená jednotka a profesionální operační řízení.
 
Kroky v operačním řízení ZZS při nedostupnosti posádky RZP v Novém Hrozenkově:
 
1. dispečer ZZS ZK identifikuje NZO a zahajuje TANR
2. vysílá na místo posádku RLP ze Vsetína a zároveň odesílá žádost na HZS ZLK o vyslání jednotky z Halenkova
3. HZS ZLK zajistí vyslání jednotky Halenkov na uvedené místo.
 
Pro správné vycvičení jednotky SDH Halenkov v poskytování resuscitace všem věkovým skupinám bude nutný kurz „neodkladná resuscitace s AED“, který zajistí odborníci v rámci ZZS ZK. Bude nutné jen dohodnout termíny a počty zúčastněných, protože pro lepší efektivitu výcviku je výhodnější menší počet účastníků kurzu. Výcvik bude prováděn na modelech, včetně práce s AED.
 
Vzhledem k nutnosti opakování zásad resuscitace i s ohledem na aplikaci nových poznatků do praxe bude nutné aby členové jednotky procházeli tímto typem školení 1x ročně.
 
Autorem výše uvedeného textu je MUDr. Dorian Pfeifer, náměstek ředitele ZZS ZK. K věci je nutné pouze dodat, že spolupráce začne oficiálně fungovat ode dne 1. října 2010 (první školení jednotky proběhnou ve dnech 18. a 25.9.2010 na ředitelství ZZS ZK ve Zlíně).
 
Spolupráci na společném jednání dohodli a potvrdili:
za obec Halenkov starosta obce Ing. Jiří Lušovský,
za ZZS ZK ředitel MUDr. Anton Vaňo,
za HZS ZLK ředitelka plk.Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.

Prověřovací cvičení 28.8.2010 

V sobotu dne 28.8.2010 proběhlo prověřovací cvičení jednotky SDH Halenkov. Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost JPO II SDH Halenkov a procvičit:

 • záchranu osoby s náhlou zástavou oběhu (NZO) ve špatně dostupné lokalitě, s následným transportem k vozidlu ZZS
 • dodržování schémat spojení u zásahu
 • správný způsob užívání OOPP
 • správný způsob pohybu záchranářů a jejich MPT v těžkém terénu
 • prezentovat speciální techniku pořízenou v rámci podpory fondů EU - RZA Mitsubishi L 200, terénní 4kolku Polaris Sportsman 800

Foto ze cvičení ZDE, místo události ZDE, trasa ZDE (soubor aplikace Google Earth).

Asistence na MČR ve sjezdu na horských kolech na Razuli 11. - 12.7.2010

O víkendu 11. a 12.7.2010 se uskutečnilo v lyžařském areálu Razula ve Velkých Karlovicích Mistrovství ČR ve sjezdu na horských kolech. Členové jednotky  SDH Halenkov asistovali u sobotních tréninkových jízd a nedělním závodu s technikou Mitsubishi L200 a 4kolkou Polaris Sportsman 800. Foto ZDE.
 
 
Hasičská asistence na valašském poháru MTB XC v Halenkově 19.6.2010

V sobotu 19. 6. 2010 se v Halenkově uskutečnil druhý závod Valašského poháru mládeže na horských kolech. Stejně jako minulý rok a tak i letos u tohoto závodu asistovali členové jednotky SDH Halenkov, tentokrát ale i s nově pořízenou technikou - čtyřkolkou Polaris 800 a vozidlem RZA Mitsubishi L200. Foto a video ZDE.

Čerpání vody v Halenkově  a v Kunovicích 3.6.2010


Naše jednotka byla 3.6.2010 ve 12:35 povolána k čerpání vody do zaplavených Kunovic (okres Uherské Hradiště). Jednotka vyjela ve čtyřčlenném družstvu s vozidlem Mitsubishi L200 a přívěsem s výbavou. Foto ZDE

Povodně v Halenkově 17. - 18.5.2010 

Jednotka prováděla ve dnech 17. - 18.5.2010 několikanásobný zásah způsobený povodněmi, které zasáhly nejen obec Halenkov, ale i celou východní část Moravy.

17.5.2010 v 03:00 hodin na příkaz starosty obce Ing. Lušovského vyjela jednotka s vozidlem RZA Mitsubishi L 200, osádkou 1+3 k monitorování průchodnosti koryt potoků a řeky Bečvy v katastru obce Halenkov. Vlivem nepřetržitého deště totiž hrozilo zaplavení okolí. V této době přímé nebezpečí záplav nehrozilo, jednotka se proto vrátila na základnu. 

17.5.2010 čas 05:05 jednotka vyjela s vozidly LIAZ 101 CAS 25, RZA Mitsubishi L 200, T 148 CAS 32 k čerpání vody v RD paní Václavíkové do obce Halenkov. Za pomocí el. centrály, kalového a plovoucího čerpadla provedla čerpání vody celého sklepení. U RD byla provedena také úprava koryta potoka Provazníček. 

17.5.2010 čas 06:00 jednotka byla rozdělena, bylo provedeno uvolnění ucpané propusti potoka Provazníček. Při zásahu byla využita pomoc místních služeb – Služby obce Halenkov (traktorbagr JCB). 

17.5.2010 čas 08:00 část jednotky byla povolána k uvolnění další propusti potoka Bratřejůvka, v místní části Halenkov - Bratřejůvka u Kořenků. 

17.5.2010 čas 09:50 další zásah byl proveden v místní části Dinotice u RD manželů Černých. Zde hrozilo zaplavení domu, bylo nutné uvolnit koryto potoka Dinotice, dále bylo provedeno odklizení palivového dřeva z bezprostřední blízkosti potoka a byla zvažováno odstranění lávky přes potok. 

17.5.2010 čas 11:15 další zásah jednotky byl proveden v místní části Halenkov – u Lušovského mostu, kde hrozilo zaplavení hlavní komunikace č. 487 směr Velké Karlovice. Byla uvolněna ucpaná propust a odklizeny nánosy větví, bahna a kamení. 

17.5.2010 čas 11:45 jednotka byla vyslána na krizový štáb povodňové komise ve Vsetíně, kde odebrala 100 ks povodňových pytlů. Z důvodu neprůjezdnosti (zaplavení) silnice č. 487 v obci Janová bylo k tomuto účelu nutno použít vozidlo s vyšší brodivostí - RZA Mitsubishi L 200. 

17.5.2010 čas 13:00 jednotka prováděla plnění povodňových pytlů pískem u sportoviště v místní části Výpusta a pak následný rozvoz naplněných pytlů s pískem do ohrožených oblastí v katastru obce. 

17.5.2010 čas 14:15 jednotka prováděla v RD pana Kopeckého v místní části Lušová za použití el. centrály, kalového čerpadla čerpání vody ze zatopených sklepních prostor. 

17.5.2010 čas 14:20 jednotka prováděla za pomocí plovoucího čerpadla čerpání vody ze zaplavených prostor restaurace „Espreso u Fohlera“. 

17.5.2010 čas 15:25 jednotka prováděla v RD pana Řišici za pomocí el. centrály, kalového čerpadla čerpání vody ze sklepních prostor. 

17.5.2010 čas 16:05 jednotka prováděla v RD pana Václavíka za pomocí plovoucího čerpadla čerpání vody ze zaplavených sklepních prostor, garáže a kotelny. 

17.5.2010 čas 17:06 Jednotka byla povolána k čerpání vody do RD paní Václavíkové do obce Halenkov. Vyjela vozidlem CAS 25 LIAZ 101, osádkou 1+7. Na místě za pomocí el. centrály a kalového čerpadla provedla čerpání vody ze sklepních prostor. 

18.5.2010 čas 10:17 Jednotka byla povolána k čerpání vody do Hotelu Lidový dům do obce Halenkov. Vyjela vozidlem CAS 25 LIAZ 101, osádkou 1+7. Na místě za pomocí plovoucího čerpadla provedla čerpání vody ze sklepních prostor. 

18.5.2010 čas 19:28 Jednotka byla povolána k zabezpečení nakloněné 20 metrové májky. Vyjela vozidlem RZA Mitsubishi L200 s osádkou 1+1 a CAS 25 LIAZ 101 s osádkou 1+6. Na místě bylo zjištěno, že došlo vlivem silného větru a rozmočené půdy k uvolnění vzpěr a následnému vychýlení májky. Pomocí navijáku z vozidla RZA Mitsubishi L200 bylo provedeno vyrovnání májky a následně její zabezpečení pomocí nových vzpěr a ocelového lana. 

Foto ZDE.
 

Požár střechy rodinného domu v Novém Hrozenkově 15.5.2010


V sobotu 15.5.2010 ve 22:32 byla jednotka SDH Halenkov povolána do obce Nový Hrozenkov k požáru střechy rodinného domu. Jednotka vyjela na místo události ve 22:35 vozidlem RZA Mistubishi L200 a již ve 22:39 byla na místě události vzdáleném 6 km. Vozidlo Liaz 101 CAS 25 vyrazilo 2 minuty po výjezdu prvního vozidla.
 
V době příjezdu vozidla RZA již na místě události zasahovali hasiči SDH Karolinka město s vozidlem Mitsubishi. Průzkumem bylo zjištěno, že vlivem zahoření sazí v komíně došlo přenosem sálavého tepla z komínového tělesa k požáru dřevěných konstrukcí střechy rodinného domu. Hasební zásah bylo možné provádět pouze zvenčí po odstranění plechové střešní krytiny. Během hasebního zásahu přijely na místo události jednotky SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín. Požár byl zlikvidovám pomocí jednoho vysokotlakého proudu.
 
Místo události ZDE.

Asistence na Moravsko-Slovenském DH Cupu na Razuli 8. - 9.5.2010

Členové jednotky SDH Halenkov s technikou RZA Mitsubishi L200 a čtyřkolkou Polaris Sportsman 800 asistovali společně se členy Horské služby při tréninku a závodu ve sjezdu na horských kolech, který proběhl ve dnech 8. a 9. května 2010 v lyžařském areálu Razula ve Velkých Karlovcích.

Hlavním úkolem asistence bylo zajištění poskytnutí první pomoci jezdcům zraněným na trati a jejich převoz pomocí čtyřkolky a svozových saní k dolní stanici vleku.

Sobotní den byl od 9:00 do 18:00 ve znamení tréninku. Při jeho průběhu došlo k několika lehčím, ale také třem těžším zraněním,  jejichž stav si vyžadoval převoz do nemocnice.

Nedělní závodní den probíhal od 11:00 do 16:00 a byl silně poznamenán celonočním deštěm a dešťovými přeháňkami v jeho průběhu. Během závodu opět došlo k několika lehčím zraněním, vážným zraněním se ale jezdci naštěstí vyhnuli. Foto ZDE

Požár rodinného domu v Huslenkách Černém 1.5.2010


V sobotu 1.5.2010 v 5:20 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru rodinného domu do údolí Černé. Jednotka vyjela na místo události vozidly Mitsubishi L200, CAS 25 LIAZ a CAS 32 T 148.
Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár střechy, který vznikl po úderu blesku. V době příjezdu již zde zasahovali majitelé domu, kteří spali v době zásahu blesku v podkroví domu a snažili se hasit rozvíjející se požár kýbly s vodou a práškovým ručním hasícím přístrojem. Díky tomuto zásahu se podařilo zabránit dalšímu rozvíjení požáru. Členové jednotky rozvinuli vysokotlaké vedení z vozidla Mitsubishi L200, se kterým pronikli do podkroví domu a dalším vysokotlakým vedením rozvinutým z vozidla LIAZ 101 CAS 25 zasahovali na střeše rodinného domu. Na místo události postupně dorazily další povolané jednotky HZS Vsetín s vozidlem Renault Midlum a SDH Huslenky s vozidlem Ford Tranzit.
Po likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na základnu. Foto ZDE, místo události ZDE.
 

Požár lesního porostu v Novém Hrozenkově 26.4.2010


V pondělí 26.4.2010 ve 12:25 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu v obce Nový Hrozenkov, místní části Čubov.
Jako první vyjelo na místo události v čase 12:28 vozidlo Mitsubishi L200, následované technikou CAS 32 T 148, CAS 25 LIAZ a čtyřkolkou Polaris.
Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár trávy a hrabanky ve svahu nad železniční tratí o rozloze cca 400 m2, který vznikl po předchozím nahlášeném pálení klestí firmou najatou ČD. Jednotka zasahovala na horní straně s technikou Mitsubishi L200 s vysokotlakým proudem (200 1 + 2x DP), čtyřkolkou Polaris a CAS 32 T148. Ze spodní strany přes koleje s CAS 25 LIAZ. Zásahu se účastnily také jednotky SDH Nový Hrozenkov (Tatra 148 CAS 32), SDH Karolinka (RZA Mitsubishi, Tatra 815 CAS 32) a HZS Vsetín (Renault Midlum). Po likvidaci a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Foto ZDE.
 

Odborná příprava jednotky SDH Halenkov 24.4.2010


V sobotu 24.4.2010 proběhla na stanici HZS Vsetín odborná příprava jednotky SDH Halenkov. Hlavní součástí této přípravy byl praktický výcvik zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Členové jednotky se tak seznámili se základními postupy při vyprošťování a prakticky si vyzkoušeli nový hydraulický kombinovaný nástroj s akumulátorovým pohonem Lukas LKE 55, práci s rozbušovací pilou, ručními vyprošťovacími nástroji a také s vyprošťovacím zařízením jednotky stanice HZS Vsetín. Foto ZDE.
 
Seminář k projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic" 19. - 20.3.2010
 
Ve dnech 19. a 20. března 2010 proběhl v hotelu Permoník a na hřebeni Javorníků v oblasti Kohútka - Portáš seminář a ukázka společného mezinárodního zásahu složek IZS. Tato akce byla pořádána v rámci projektu "Javorníky ochrana a bezpečí bez hranic" pod záštitou starosty obce Halenkov ing. Jiřího Lušovského.

 

V pátečním bloku semináře probíhal postupný sled prezentací, které byly zaměřeny na představení „Projektu“, jejich partnerských obcí Halenkov a Štiavnik, pořízené nové zásahové techniky a zúčastněných složek IZS.

V sobotu proběhla ukázka společného zásahu složek IZS. Pět desítek policistů, dobrovolných i profesionálních hasičů z české i slovenské strany hranice, horská služba a také zdravotníci se zapojili do nácviku pátrací akce po dvou pohřešovaných osobách, které se ztratily na hřebeni Javorníků v okolí Kohútky. 

Speciální cvičení mělo za úkol prověřit provázanost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a také prezentovat novou techniku, kterou si pořídili dobrovolní hasiči z Halenkova v rámci projektu Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic. Nákup čtyřkolky, sněžného skútru a speciálního zásahového vozidla byl rozpočtován na 3,6 milionu  korun, přičemž 90% nákladů jsou hrazeny z fondů Evropské unie a zbytek zaplatí obec Halenkov. „Impulz ke zpracování projektu dal starosta obce Ing. Jiří Lušovský. Bez jeho podpory by realizace nebyla možná,“ uvedl starosta SDH Halenkov Petr Janota.

Figuranty, kteří simulovali zlomenou nohu a lehčí podchlazení, nalezli jako první záchranáři, kteří prohledávali terén v rojnici. Následovalo poskytnutí první pomoci a transport na svozových saních přijených za skútrem k připraveným zdravotníkům. „Záchranáři se soustředili na specifické postupy záchrany osob v náročném terénu, na vzájemnou spolupráci a komunikaci. Důraz byl kladen na správný způsob pohybu záchranářů a jejich techniky v těžkém horském terénu i za nepříznivých povětrnostních podmínek,“ zdůraznil tiskový mluvčí HZS Ivo Mitáček.

Semináře se zúčastnila řada významných hostů, nechyběli např. hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, jeho náměstek Jindřich Ondruš, poslanec František Novosad, významní představitelé jednotlivých složek IZS a také starostové Horního Vsacka. Celkově se každého dne semináře zúčastnilo kolem 130 hostů a členů složek IZS.

Cílem tohoto dvoudenního semináře bylo prezentovat novou speciální techniku pořízenou v rámci projektu "Javorníky ochrana a bezpečí bez hranic". Díky této akci se tak složky IZS seznámily možnostmi využití této nové techniky a jejím rychlém nasazení v nepřístupném terénu a za jakýchkoliv klimatických podmínek. Obyvatelé a návštěvníci Javorníků a i celého Horního Vsacka se tak mohou cítil bezpečněji.

Foto ZDE.
Reportáž ve zprávách ČT24 (v čase cca 20:30 - 22:30) ZDE.
Reportáž TV BESKYD ZDE.
Reportáž STV1 ZDE.

Zahoření sazí v komíně 5.3.2010 

Dne 5.3.2010 v 18:43 byly naše jednotka povolána k požáru sazí v komíně do obce Huslenky. Jednotka vyjela na místo události vozidlem RZA Mitsubshi L200 již v 18:45 a CAS 25 LIAZ 101 v 18:47. Po příjezdu na místo události (18:48) byl proveden průzkum a kontrolou komínového tělesa bylo zjištěno, že nehrozí vnik požáru a vznícené saze byly ponechány volnému vyhoření. 
 
Jednalo se o první ostrý výjezd vozidla RZA Mitsubishi L200. 

Foto ZDE, místo události ZDE

Připravujeme prezentaci mezinárodního projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic"
 
Ve dnech 19.3. - 20.3.2010 proběhne prezentace mezinárodního projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic" a ukázka společného zásahu se složkami IZS na hřebeni Javorníků v oblasti Kohútky. Místo konání - Nový Hrozenkov, horský hotel Permoník a rekreační středisko Kohútka. 

Obrazek


Vozidlo RZA Mitsubishi L 200

Vozidlo RZA Mitsubishi L200 bylo dodáno jako poslední součást techniky v rámci projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic" a doplnilo tak již dříve pořízenou techniku: 4kolku  Polaris Sportsman 800 a sněžný skůtr Lynx Yeti 800.

Vozidlo je koncipováno jako rychlý zásahový automobil (RZA). Je vybaveno zejména: 

 • vysokotlakým hasícím zařízením Oertzen HDL 200/41 s nádrží o objemu 220 litrů s přiměšovacím zařízením a výkonem 41 litrů za minutu při tlaku 200 MPa
 • hydraulickým kombinovaným nástrojem s akumulátorovým pohonem Lukas LKE 55 
 • 2 kusy přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PA94 s maskou Panorama Nova (způsob uchycení "kandahar")
 • automatizovaným externím defibrilátorem Zoll AED Plus
 • motorovou pilou a rozbrušovací pilou
Poznámka: na vozidle je instalována rampa Code 3 LED-X 2100.

Foto ZDE.
 
Prověřovací cvičení v Provazném 6.2.2010

V sobotu 6.2.2010 se uskutečnilo prověřovací cvičení JPO SDH Halenkov. Námětem cvičení bylo vyhledání zraněného lyžaře a jeho následný transport k simulovanému stanovišti ZZS, přičem bylo místo události nahlášeno v zeměpisných souřadnicích (GPS).

Účelem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotky a praktický výcvik členů jednotky s nově pořízenou speciální technikou - 4kolkou Polaris Sportsman 800, sněžným skůtrem Lynx Yeti 800 a možnosti lokalizace místa události pomocí navigačních GPS přístrojů.


Foto ze cvičení ZDE, místo události ZDE.
 

Nová technika byla 4.2.2010 zařazena do výjezdu

Dnešním dnem, tj. 4.2.2010 bylo zapsáno do registru vozidel a dáno do výjezdu JPO II SDH Halenkov: 

Čtyřkolka POLARIS SPORTSMAN 800, sněžný skůtr LYNX YETI PRO V 800 a nákladní přívěs. Všechna uvedená vozidla mají díky zařazení do IZS vyjímku z povinného ručení (obec jej neplatí) a každé z nich má vlastní havarijní pojištění platné po celé Evropě.

14.2.2010 pak bude za stejných podmínek zaregistrováno a zařazeno do výjezdu poslední nově dodávané vozidlo RZA MITSUBISHI L 200.


Vítání nové techniky 30.1.2010

V sobotu dne 30.1.2010 proběhla v hasičské zbrojnici SDH Halenkov a zejména na halenkovském vršku „Kyčerka“ nevšední akce. Plody projektu příhraniční spolupráce (dále projektu), který naši hasiči pod vedením obce Halenkov úspěšně realizují, měly ten den co říci.
Na programu bylo: předvedení části nově pořizované techniky (výčet ještě nebyl úplný – poslední nově pořizovaná technika - vozidlo Mitsubishi L 200 bude dodáno v půli měsíce února) a následné zaškolení členů JPO II SDH Halenkov. 

Pár náhodných, přímých účastníků mohlo tak na vlastní oči vidět, jak si naši hasiči dokáží poradit s ovládáním 2 ks moderní záchranářské techniky – terénní 4kolky Polaris Sportsman 800 a sněžného skútru Lynx Yeti Pro V 800. Je to technika, kterou v rámci projektu a za podpory fondů EU hasiči z Halenkova dostali do užívání. Že jejich počínání bylo z počátku „rozpačité“, není jejich ostuda. Oprávněně – k ovládání této speciální, velmi výkonné techniky, v nelehkých podmínkách (0,5m sněhu) bez předešlých zkušeností, je potřeba i kousek odvahy. 

Postoupené riziko však stálo zato. Všichni z oprávněných členů JPO II SDH Halenkov – řidiči a strojníci se nakonec s touto výzvou porvali. Za sebe mohu konstatovat, že všichni mají předpoklady, být při možných mimořádných událostech platnými záchranáři.

Fotografie ZDE, typický příklad možného použití této techniky ZDE.

Pořízení GPS navigací

V rámci projektu "Javorníky - ochrana a bezpečí bez hranic" byly nakoupeny 4 navigační přístroje značky GARMIN:

 • 1ks typ Nüvi 765 s mapami Atlas Czech v8 NT, Adresy CR v1 NT a TOPO Czech verze 3
 • 2ks Zumo 550 s mapami Atlas Czech v8 NT, Adresy CR v1 NT a TOPO Czech verze 3
 • 1ks typ Oregon 550 s mapami Atlas Czech v8 NT, Adresy CR v1 NT, TOPO Czech PRO verze 3 a Slovakia TOPO verze 2
Navigace Nüvi a Zumo budou umístěny v nově pořízených vozidlech, typ Oregon je ruční navigační přístroj. Jejich zásadní přínos spočívá v rychlé lokalizaci místa události a v usnadnění orientace v členitém terénu. 

li