Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost sboru v letech 1994 - 2004

15. 1. 2008
 

V roce 1994 byla podepsána dohoda mezi místním sborem SDH, OÚ Halenkov, dřevařským závodem a VÚ Halenkov o vzájemné pomoci při požárech a jiných živelních pohromách. Hlavním iniciátorem dohody byl VÚ v čele s náčelníkem pplk. Ing. Jánošíkem Jánem a velitelem prof. jednotky VÚ Janotou Petrem. VÚ disponoval moderní hasičskou technikou, dýchacími přístroji, vysílačkou, které byly v té době pro dobrovolný sbor nedostupné. Podle této dohody měla vojenská hasičská cisterna TATRA 815 CAS 32 s vybavením garážovat v místní hasičské zbrojnici (díky rozměrům vozidla bylo nutné  provést stavební úpravy) a měla být využívána jako 1. výjezdové vozidlo SDH Halenkov

V roce 1994 proběhly v obci nové volby do obecního zastupitelstva. Byli do nich zvoleni lidé, kteří měli k činnosti našeho sboru velmi kladný a vstřícný vztah. Také ve sboru se dne 10. prosince 1994 uskutečnily tajné volby, v nichž byl zvolen nový výbor na dalších pět let.

Čestným starostou SDH byl zvolen MVDr. František Plátek, starostou Jindřich Tkadlec, jeho zástupcem Antonín Januš, velitelem sboru Petr Janota, zástupcem velitele Antonín Kocurek, hlavním strojníkem Jaroslav Strbačka, referentem prevence Pavel Krňa, jednatelkou Jana Juřicová, hospodářem Petr Kopecký, vzdělavatelkou Marie Maňáková, kronikářem Josef Kulčák, referentem zásobování Bohumil Šipula, referentem CO Jan Stelibský a členy výboru Ladislav Příhoda, Jiří Kroupa a Josef Strbačka

V roce 1995 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Halenkově 70 leté jubileum svého trvání. Pro tuto příležitost připravoval výbor vydání tištěné brožury, ale nedostatek finančních prostředků to neumožnil zrealizovat. 

Po pěti letech, v prosinci 1999 doznal výbor zásadnějších změn. Z patnácti členů byl jeho počet snížen na jedenáct. Starostou se stal Emil Surovec, místostarostou Pavel Kopecký st.. Velitelem sboru zůstal Petr Janota a jeho zástupcem byl zvolen Vladimír Hořelka. Další členové výboru byli Josef Maňák, Marie Maňáková, Jan Stelibský, Luboš Janota, Josef Jindra, Ladislav Příhoda a Antonín Kocurek. 

Ke dni 31.12.2002 byla na základě reorganizace armády ČR ukončena činnost vojenského útvaru Halenkov a tím i existence jeho profesionální hasičské jednotky požární ochrany.

Nezměrným úsilím vedoucích funkcionářů sboru a obce bylo dosaženo bezúplatného převodu hasičských vozidel Tatra 815 CAS 32 a Tatra 148 CAS 32 z armádního majetku na obec. Tímto byla udržena vysoká akceschopnost jednotky, na jejíž pomoc spoléhají i okolní obce regionu. Původní vozidla CAS 25 Š 706 RTHP a ARO 240 byla odprodána a výtěžek z prodeje začleněn do rozpočtu obce. 

V roce 2004 se sbor dobrovolných hasičů v Halenkově přiblížil další historické hranici - 80 let svého trvání. Toto jubileum navazuje na historický rok 1924, v němž obecní zastupitelstvo na své schůzi rozhodlo o nezbytnosti založení obecního sboru dobrovolných hasičů a jmenovalo k tomu sedmičlenný přípravný výbor. Na výroční valné hromadě sboru, konané dne 13.12.2003 se členové jednoznačnou většinou usnesli, že 80 let trvání sboru oslaví už v roce 2004 a další výročí budou datována opět ve vztahu k roku 1924, kdy byla svolána první ustavující členská schůze a byl zvolen starosta s ostatními funkcionáři sboru.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář